บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด"

บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านกฎหมายให้คำปรึกษาคดีความเร่งรัดหนี้สินปรับปรุงหนี้และบริหารหนี้สิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด


135/50 หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

135/50 หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท นพชัยศิริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด

ได้แก่ 0745558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นพชัยศิริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*