บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด"

บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด


111/261 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/261 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด

ได้แก่ 0745558000108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออเรนจ์ เอ็น.เอช.เอ็น. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*