บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท นำเทค  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ ขาย ติดตั้ง อุปกรณ์การระบบระบายอากาศในและนอกอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


44/155 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/155 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นำเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*