บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด"

บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการส่งออกจำหน่ายไขเนื้อสัตว์ชำแหละเนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด


48/84 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/84 หมู่ที่ 5 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

ได้แก่ 0745558000167
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพีเอ็น โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*