บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด"

บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด


38/1 หมู่ที่ 11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/1 หมู่ที่ 11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

แผนที่บริษัท บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด

ได้แก่ 0745558000183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*