บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและประกอบโคมไฟ สำหรับส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงโคมไฟแอลอีดี ป้ายไฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด


190 หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

190 หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000230
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แลมป์โพล่า ไลท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*