บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด


51/26 อาคารดี5 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/26 อาคารดี5 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745558000272
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัลฟาโน่ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*