บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด"

บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด


146/64 หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

146/64 หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000302
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณภัทร แอมป์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*