บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด"

บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเคลือบและตกแต่งงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด


51/34 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/34 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด

ได้แก่ 0745558000353
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพี ท็อป โคท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*