บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด"

บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์รถลากจูงรถที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด


60/97 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านคลองหลวง ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/97 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านคลองหลวง ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0745558000361
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซอร์วิส ซิสเต็ม แอนด์ พาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*