บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด"

บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างแกะกุ้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด


25/17 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/17 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด

ได้แก่ 0745558000434
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ มารีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*