บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด"

บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมบริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมทุกชนิดรวมถึงการซ่อมบำรุง งานด้านระบบโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด


75/264 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/264 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด

ได้แก่ 0745558000451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีซี. อินเทลลิเจนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*