บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด"

บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเม็ดพลังงานเชื้อเพลิงไม้วู้ดพัลเลทการเลื่อยไม้การไสไม้และการแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด


45/6 หมู่ที่ 9 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/6 หมู่ที่ 9 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด

ได้แก่ 0745558000493
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงธนพัฒน์ ชัยจินดา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*