บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมสุขภาพทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


75/5 หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/5 หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0745558000507
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จุไรรัตน์ เอสเธติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*