บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด"

บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่และให้บริการเช่าแผงขายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด


9/8 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/8 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ตลาดชุมพล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด

ได้แก่ 0745558000515
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตลาดชุมพล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*