บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำทะเลสดแช่แข็งและตากแห้งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด


1052 ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1052 ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000540
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*