บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด"

บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรโรงงานรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด


189/66-67 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/66-67 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด

ได้แก่ 0745558000558
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอฟซี อิเล็คทริค ซิสเท็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*