บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเชื่อมอะไหล่สำหรับงานเชื่อมสายเชื่อมสายตัดเหล็กทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด


104 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

104 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000582
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลือชัย เวลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*