บริษัท แพมม์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพมม์ จำกัด"

บริษัท แพมม์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพมม์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพมม์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตนำเข้าส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและเสริมความงามทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพมม์ จำกัด


21/2 หมู่ที่ 6 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพมม์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/2 หมู่ที่ 6 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

แผนที่บริษัท บริษัท แพมม์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพมม์ จำกัด

ได้แก่ 0745558000612
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพมม์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพมม์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*