บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด"

บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการซ่อมและติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารเครื่องโทรศัพท์ทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด


40/10 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/10 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด

ได้แก่ 0745558000663
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซี โปรเฟสชั่นแนล (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*