บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด"

บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 250,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกลึงโลหะ บริการซ่อมและประกอบเครื่องพิมพ์ถุงพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด


91 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด ตั้งอยู่ที่

91 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด

ได้แก่ 0745558000680
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นัมเบอร์วัน โลหะกิจ (888) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*