บริษัท ธงทอง(995) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธงทอง(995) จำกัด"

บริษัท ธงทอง(995) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธงทอง(995) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธงทอง(995) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเป่า-ฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธงทอง(995) จำกัด


9/95 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองตะโก ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธงทอง(995) จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/95 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองตะโก ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ธงทอง(995) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธงทอง(995) จำกัด

ได้แก่ 0745558000701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธงทอง(995) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธงทอง(995) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*