บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง  แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับจ้างงานพิมพ์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด


16/5 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/5 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000728
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีเอส พริ้นติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*