บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด"

บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างออกแบบซ่อมผลิตและเคลือบผิว/ชุบอุปกรณ์สำหรับงานชุบ/พ่นโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด


107 หมู่ที่ 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด ตั้งอยู่ที่

107 หมู่ที่ 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท สุนันท์ธการ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด

ได้แก่ 0745558000779
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุนันท์ธการ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*