บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการภาชนะ อลูมิเนียม สังกะสี เพื่อให้บรรจุอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


99/3 หมู่ที่ 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/3 หมู่ที่ 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0745558000795
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเกรส แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*