บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด"

บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการพ่นสีฝุ่นและอบสีโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด


127/5 หมู่ที่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

127/5 หมู่ที่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000817
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มหาชัยโค้ทติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*