บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด"

บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานพิมพ์ผ้าย้อมผ้าจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด


101 หมู่ที่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

101 หมู่ที่ 5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท มีนา แฟบริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด

ได้แก่ 0745558000850
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีนา แฟบริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*