บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท กฤติเดช  คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด


427/184 หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

427/184 หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0745558000892
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กฤติเดช คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*