บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้านำเข้าส่งออกสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


127 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

127 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558000973
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โทท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*