บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด"

บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด พร้อมจำหน่ายอุกปรณ์หลังการขายพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด


240 หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

240 หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0745558001031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.วาย.โมทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*