บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด"

บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการถนนงานสะพานเขื่อนอุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด


5/88 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/88 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด

ได้แก่ 0745558001040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรธรณี การโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*