บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด


83/88 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/88 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0745558001104
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูไนเต็ด จีโอซินเทติคส์(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*