บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างเครื่องมือเครืองช่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด


75/20 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/20 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0745558001163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนวิทย์ 2015 เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*