บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด"

บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร,เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด


96/5 หมู่ที่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

96/5 หมู่ที่ 10 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0745558001295
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมองเพชร แมชินเนอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*