บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ากล้วยไม้เช่นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีกล้วยไม้สกุลแคทลียาเป็นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด


106 หมู่ที่ 1 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

106 หมู่ที่ 1 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0745558001473
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอมี่ส์ ออร์คิดส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*