บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด"

บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานเสริมความงามและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามเครื่องสำอางทุกชนิดจากสมุนไพรชนิดต่าง ๅ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด


194 หมู่ที่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด ตั้งอยู่ที่

194 หมู่ที่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

แผนที่บริษัท บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด

ได้แก่ 0745558001490
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมุนไพร ไทย วิหค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*