บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


299/75 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

299/75 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0745559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกล 1 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*