บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด"

บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ทางการเกษตร เคมีภัณฑ์ ยารักษาสัตว์ อาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด


88/364 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/364 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด

ได้แก่ 0745559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โพลทรี่ เฮลท์ เวท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*