บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ซีซี  โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบปั้มลมทุกชนิดพร้อมติดตั้งและบำรุงรักษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


64/21 หมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/21 หมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0745559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีซี โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*