บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด"

บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนซื้อ-ขายสัตว์ทะเลแช่แข็ง ปลา กุ้ง และปลาหมึก ในตลาดต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด


159ก ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

159ก ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*