บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด"

บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง การติดต่อซื้อ-ขาย ที่ให้ข้อมูลร้านค้าในรูปแบบสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด


119/3 หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/3 หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด

ได้แก่ 0745559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีพีไอ. มาร์เก็ตเพลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*