บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด"

บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายหมึกพิมพ์ สีพิมพ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด


35/293 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/293 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด

ได้แก่ 0745559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัน มั่งมี เคมิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*