บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด"

บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อ ขาย จัดหา เช่า เช่าซื้อ จัดสรรที่ดิน ที่ดินเปล่า บ้านจัดสรร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด


20/54 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/54 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท จิรสุวรรณ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด

ได้แก่ 0745559000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิรสุวรรณ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*