บริษัท บอมปอนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บอมปอนด์ จำกัด"

บริษัท บอมปอนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บอมปอนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บอมปอนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกแก๊สเติมรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บอมปอนด์ จำกัด


62 หมู่ที่ 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บอมปอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

62 หมู่ที่ 13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท บอมปอนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บอมปอนด์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บอมปอนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บอมปอนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*