บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด"

บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย สินค้าทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด


78/5 หมู่ที่ 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/5 หมู่ที่ 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด

ได้แก่ 0745559000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกรไวส์ เนเจอรัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*