บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด"

บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ลังไม้ ขาไม้พาเลทและพาเลทไม้ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด


22/11 หมู่ที่ 2 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/11 หมู่ที่ 2 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.บี.วู้ดโปรดักท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*