บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายฟองเต้าหู้ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด


279/26 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

279/26 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0745559000144
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*