บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด"

บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายโลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด


399/6 หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

399/6 หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

แผนที่บริษัท บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด

ได้แก่ 0745559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลบี เมทัลเวอร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*