บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด"

บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดจำหน่าย ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด


20/113 หมู่ที่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/113 หมู่ที่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด

ได้แก่ 0745559000179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มหาชัย เซฟตี้ ซัพพลายส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*