บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด"

บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาเชื่อมท่อน้ำ อุปกรณ์ HDPE ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด


65/1 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 93 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/1 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 93 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

แผนที่บริษัท บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด

ได้แก่ 0745559000187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รังสรรค์ พีอี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*